Obsah návodu

UPOZORNENIE: Užívatelia prehliadača Netscape majú pravdepodobne problém so zobrazením znakovej sady a niektoré znaky sa im zobrazia ako '?' (otáznik).
Nastavte si preto korektnú znakovú sadu pomocou: View/CharacterSet/Central European (Windows-1250).

Výber jazyka
Prihlásenie do chatu
Registrácia
Upravenie/zmazanie Vášho profilu
Vytváranie miestností
Posielanie správ
Porozumenie zoznamu užívateľov
Odchod z chatovacej miestnosti
Informácie, kto práve chatuje bez prihlásenia

Úprava zobrazovaných údajov v chate

Prednosti a príkazy:
    Príkaz help
    Grafické úsmevy (smajlíky)
    Formátovanie textu
    Pozvanie ďalšieho užívateľa do vašej miestnosti
    Zmena miestnosti
    Úprava vlastného profilu z chatu
    Spätné volanie poslednej správy alebo príkazu, ktorý ste napísali
    Odpovedať špecifickému užívateľovi
    Súkromné správy
    Actions
    Ignorovanie ostatných užívateľov
    Získavanie informácii o ostatných užívateľoch
    Uloženie správ

Špeciálne príkazy pre moderátorov a/alebo administrátorov:
    Poslanie oznámenia
    Vykopnutie užívateľa
    Povýšenie obyčajného užívateľa na moderátoraVýber jazyka:

Môžete si zvoliť ľubovoľný jazyk, do ktorého je Capsandstems Chatroom! preložený, kliknutím na jednu zo zástavok na prvej stránke. Napríklad v tomto príklade si užívateľ vyberá francúzštinu:


Späť nahor


Prihlásenie do chatu:

Pokiaľ ste sa už zaregistrovali, potom už len jednoducho vyplňte vaše užívateľské meno a heslo. Potom si vyberte do ktorej miestnosti chcete vstúpiť a stlačte tlačítko Chatujte.

Inak by sa patrilo pred vstupom do chatu zaregistrovať sa. Pokiaľ ste len náhodný návštevník, alebo chcete zostať v úplnej anonymite, tak Vám stačí vyplniť iba užívateľské meno. Zároveň však vaša prezývka nebude zaregistrovaná (ďalší užívateľ ju môže použiť až sa odhlásite).

Späť nahor


Registrácia:

Pokiaľ ste sa ešte nezaregistrovali a chcete tak urobiť, kliknite na úvodnej stránke na odkaz Registrácia a následne na to sa Vám otvorí malé registračné okno.


Späť nahor


Upravenie/zmazanie Vášho profilu:

Zaregistrovaný užívateľ si samozrejme môže kedykoľvek upraviť/zmazať svoj profil kliknutím na príslušné odkazy: Nastavenie profilu a Zrušenie profilu.

Späť nahor


Vytváranie miestností:

Každý zaregistrovaný užívateľ si môže vytvoriť vlastnú miestnosť. Súkromné miestnosti môžu použiť všetci užívatelia, ktorý poznajú jej meno. Tieto miestnosti nebudú zobrazené žiadnym užívateľom okrem tých, ktorí sú v tejto miestnosti.

Meno miestnosti nemôže obsahovať čiarky ani spätné lomítka (\).

Späť nahor


Posielanie správ:

Pre poslanie správy napíšte jej obsah do kolonky umiestnenej v ľavom dolnom rohu a potom stlačte klávesu ENTER alebo stlačte tlačítko OK. Správa sa následne zobrazí v hlavnom chatovacom okne.

Môžete zmeniť farbu textu vašich správ vybraním novej farby vpravo od kolonky pre písanie správ.

Späť nahor


Porozumenie zoznamu užívateľov (neplatí pre užívateľov popup okien):

  1. Pre zoznam užívateľov sú zadefinované dve základné pravidlá:
  2. a little icon that shows gender is displayed before the nick of a registered user (clicking on it will launch the whois popup for this user), while unregistered users have nothing but blank spaces displayed before their nick;
  3. užívateľské meno administrátora alebo moderátora je sklonené voči ostatným.

Napr.: v nasledujúcom obrázku si môžete pozrieť ako to približne vyzerá:

  • Nicolas je administrátorom alebo moderátorom miestnosti phpMyChat;

  • alien (whose gender is unknown), Jezek2 and Caridad are registered users with no extra "power" for the phpMyChat room;

  • lolo is a simple unregistered user.

Späť nahor


Odchod z chatovacej miestnosti:

Pre odchod z chatovacej miestnosti jednoducho kliknite na odkaz 'Odísť z miestnosti'. Alternativne môžete použiť jeden z týchto príkazov:
/exit
/bye
/quit

Tieto príkazy môžu byť doplnené správou, ktorá sa odošle tesne pred odchodom z chatu. Napr.: /quit Uvidíme sa čoskoro!

pošle správu "Uvidíme sa čoskoro!" do chatu a potom Vás z neho odhlási.

Späť nahor


Informácie, kto práve chatuje bez prihlásenia:

Môžete kliknúť na odkaz na hlavnej stránke, ktorý ukazuje počet práve chatujúcich užívateľov, alebo pokiaľ chatujete, kliknutím na obrázok v pravom hornom rohu. Potom sa otvorí malé nezávislé okno, ktoré ukazuje zoznam chatujúcich užívateľov a miestností v ktorých sú.
Titulok okna obsahuje mená užívateľov pokiaľ je ich menej než 3, v opačnom prípade obsahuje počet užívateľov a otvorené miestnosti.

Kliknutím na obrázok v hornej časti tohto okienka povolí/zakáže pípanie, keď vojde nový užívateľ.

Späť nahorÚprava zobrazovaných údajov v chate:

Je tu na výber niekoľko možností ako upravovať vzhľad chatu. Pre zmenu nastavenia jednoducho napíšte príslušný príkaz do kolónky pre písanie správ a následným stlačením klávesy ENTER zmenu aktivujete.


Späť nahorPrednosti a príkazy

Príkaz Help:

Akonáhle ste v niektorej z chatovacích miestností, môžete si otvoriť okienko s nápovedou kliknutím na túto ikonu, ktorá je umiestnená tesne pred kolonkou na písanie správ. Taktiež je možné použiť príkazy "/help" alebo "/?".

Späť nahor


Grafické úsmevy (smajlíky):

Vo svojích správach môžete používať grafické smajlíky. Pozrite sa na následujúci kód, ktorý musíte vložiť do správy, aby ste vo výsledku dostali grafický smajlík.

:) :D :o :( ;) :p 8) :[ :kill:

Napr.: poslaním textu "Hi Jack :)" bez úvodzoviek, zobrazí správu "Hi Jack " v hlavnom rámci.

Späť nahor


Formátovanie textu:

Text v správach môže byť tučný, sklonený alebo podčiarknutý ohraničením príslušnej časti textu s , alebo tagmi.

Napr.: tento text vytvorí tento text.

Na vytvorenie odkazu (e-mail alebo URL) vo vašich správach, napíšte jednoducho adresu bez akéhokoľvek tagu. Odkaz bude vytvorený automaticky.

Späť nahor


Pozvanie ďalšieho užívateľa do vašej miestnosti:

Použitím príkazu invite máte možnosť poslať niektorému užívateľovi správu, ktorou ho pozývate do svojej miestnosti.

Napr.: /invite Jack

Pošle Jackovi súkromnú správu, pozývajúcu ho na do vašej chatovacej miestnosti. Táto správa obsahuje meno vašej miestnosti, pričom meno mu je ponúknuté vo forme klikateľného linku.

Pozn.: Do príkazu môžete napísať aj viacej užívateľských mien naraz. (napr. "/invite Jack,Helen,Alf"). Ovšem musia byť oddelené čiarkou bez medzier.

Späť nahor


Zmena miestnosti:

Na obrazovke vpravo je umiestnený zoznam chatovacích miestností a užívateľov, ktorí sú práve v nich. Pre prechod do inej miestnosti jednoducho kliknite na meno zvolenej miestnosti. Prázdne miestnosti nie sú zobrazené v tomto zozname. Do nich sa dostanete pomocou napísania príkazu "/join #menomiestnosti" bez úvodzoviek.

Napr.: /join #RedRoom

Vás presunie do miestnosti RedRoom.

Pokiaľ ste registrovaný užívateľ, môžete tiež vytvárať svoje vlastné miestnosti s týmto istým príkazom, ale musíte potom špecifikovať typ miestnosti: 0 je súkromná a 1 je verejná (implicitná hodnota).

Napr.: /join 0 #MyRoom

vytvorí novú súkromnú miestnosť (s predpokladom, že už taká verejná miestnosť nebola vytvorená) s názvom MyRoom a vy sa do nej presuniete.

Meno miestnosti nemôže obsahovať čiarky ani spätné lomítka (\).

Späť nahor


Úprava vlastného profilu z chatu:

Príkaz Profile otvorí malé okno, v ktorom si môžete upraviť informácie o vašom profile okrem vašho užívateľského mena a hesla (pokiaľ ich chcete zmeniť, potom použite odkaz z prvej stránky).
Napíšte "/profile" bez úvodzoviek.

Späť nahor


Spätné volanie poslednej správy alebo príkazu, ktorý ste napísali:

Príkaz ! znovu vyvolá poslednú správu alebo príkaz, ktorý ste odoslali.
Napíšte "/!" bez úvodzoviek.

Späť nahor


Odpovedať špecifickému užívateľovi:

Jedným kliknutím na meno iného užívateľa v rovnakej chatovacej miestnosti zo zoznamu užívateľov na pravej strane obrazovky sa objaví "username" v kolónke pre písanie správ. Táto vlastnosť Vám umožní jednoducho poslať verejnú správu užívateľovi ako odpoveď na niečo, čo on alebo ona napísal(a) naposledy.

Späť nahor


Súkromné správy:

Pre poslanie osobnej správy inému užívateľovi, ktorý sa nachádza vo Vašej miestnosti, napíšte command "/msg uživatelskéMeno textSprávy" alebo "/to uživatelskéMeno textSprávy" bez úvodzoviek.

Napr.: keď Jack je užívateľské meno: /msg Jack Ahoj, ako sa máš?

Správa sa objaví Jackovi a Vám, ale už nie ostatným užívateľom.

Všimnite si, že kliknutím na nick posielateľa správy v hlavnom okne, sa automaticky pridá tento príkaz do políčka pre správy.

Späť nahor


Actions:

To describe what you're doing you can use the command "/me action" without quotes.

For example: If Jack sends the message "/me is smoking a cigarette" the message frame will shown "* Jack" is smoking a cigarette".

Späť nahor


Ignorovanie užívateľov:

Pre ignorovanie všetkých správ od iného užívateľa, napíšte príkaz "/ignore užívmeno" bez úvodzoviek.

Napr.: /ignore Jack

Od tejto chvíle sa nebudú zobrazovať žiadne správy od Jacka.

Pokiaľ sa chcete pozrieť, ktorých všetkých všetkých užívateľov ignorujete, tak jednoducho napíšte príkaz "/ignore" bez úvodzoviek.

Pre obnovenie zobrazovania správ ignorovaného užívateľa, napíšte príkaz "/ignore - užívmeno" bez úvodzoviek, kde "-" je pomlčka.

Napr.: /ignore - Jack

Odteraz budú všetky správy, ktoré Jack napíše a i ktoré už napísal, zobrazené na vašej obrazovke. Pokiaľ vynecháte užívateľské meno za pomlčkou, potom sa Vám zoznam ignorovaných užívateľov vyprázdni.

Pozn.: Do príkazu môžete napísať aj viacej užívateľských mien naraz. (napr. "/ignore Jack,Helen,Alf" alebo "/ignore - Jack,Alf"). Ovšem musia byť oddelené čiarkou bez medzier.

Späť nahor


Získavanie informácii o ostatných užívateľoch

Pre získanie verejných informácii o užívateľovi, napíšte príkaz "/whois užívmeno" bez úvodzoviek.

Napr.: /whois Jack

kde 'Jack' je užívateľské meno. Tento príkaz otvorí malé nezávislé okienko, v ktorom budú zobrazené verejne dostupné informácie o zadanom užívateľovi.

Späť nahor


Uloženie správ:

Pre export/zálohovanie správ do miestneho HTML súboru, napíšte príkaz "/save n" bez úvodzoviek.

Napr.: /save 5

kde '5' je počet posledných správ, určených k uloženiu. Ak n nie je špecifikované, tak sa do HTML súboru uložia všetky správy.

Späť nahorŠpeciálne príkazy pre moderátorov a/alebo administrátorov:

Poslanie oznámenia:

Administrátor môže odoslať jednu správu všetkým užívateľom, ktorí práve chatujú, za pomoci príkazu announce, bez ohľadu na to v akej miestnosti sa nachádzajú.

Napr.: /announce Tento kanál dnes večer končí o 20:00 hod.

Späť nahor


Vykopnutie užívateľa:

Moderátori môžu vykopnúť užívateľa, pričom administrátor môže vykopnúť okrem užívateľa aj moderátora pomocou príkazu kick. Except for the administrator, the user to be kicked must be in the current room.

Napr.: pokiaľ je Jack užívateľské meno, ktorého chceme vykopnúť: /kick Jack

Späť nahor


Povýšenie obyčajného užívateľa na moderátora:

Moderátori a administrátori môžu povýšiť iného užívateľa na moderátora miestnosti v ktorej sa nachádzajú, pomocou príkazu promote.

Napr.: pokiaľ je Jack užívateľské meno, ktorého chceme povýšiť: /promote Jack

Iba administrátor môže urobiť opačnú vec (t.j. urobiť z moderátora normálneho užívateľa) na špeciálnej stránke k tomu vyhradenej. Momentálne nie je k dispozícii žiaden príkaz, ktorý by to umožnil priamo.

Späť nahor